Dr. Harisingh Gour University, Sagar University
सूचना: UG/PG 7पॉइंट सी.बी.एस.सी.परीक्षा प्रोविजनल प्रावीण्य सूची 2016-17 -(पूर्ण जानकारी हेतु संलग्नक देखे) –(DispNo.DoAA/CBCS Exam/Merit Cert./दावा-आपत्ति-2016-17/284, Dt.11-10-2017)
सूचना: UG/PG 7पॉइंट सी.बी.एस.सी.परीक्षा प्रोविजनल प्रावीण्य सूची 2016-17 -(पूर्ण जानकारी हेतु संलग्नक देखे) –(DispNo.DoAA/CBCS Exam/Merit Cert./दावा-आपत्ति-2016-17/284, Dt.11-10-2017)
11-10-2017